Đũa (Nâu Đá)

71.300₫

Đũa (TRẮNG TRƠN)

51.600₫

Đĩa gia vị

2.900₫

Đĩa Pasta

115.100₫

Khay Ektra

131.800₫

Khay to

68.900₫

kHAY (TRẮNG TRƠN)

28.000₫

Ly (Trắng trơn)

14.500₫

Thố cơm

65.000₫

Đĩa Ý (trắng trơn)

88.600₫

Khay chữ nhật

120.500₫

Đĩa sâu

7.000₫

Khay Gastronorm (trắng trơn)

66.000₫

Khay tròn (trắng trơn)

24.000₫

Tô loe

8.100₫

Đĩa vuông nhọn

5.800₫

Tô xoắn

9.300₫

Đĩa cạn

7.000₫

Đĩa xoài

11.600₫

Đĩa vuông tròn

11.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: