Tô xoắn (Trắng Trơn)

26.200₫

Tô xoắn

9.300₫

Tô viền bèo (Trắng Trơn)

16.700₫

Tô tròn (Trắng Trơn)

36.800₫

Tô phở (Trắng)

46.300₫

Tô phở (Trắng Trơn)

17.500₫

Tô nhật (Trắng Trơn)

31.500₫

Tô loe

8.100₫

Tô bèo (Trắng Trơn)

16.700₫

Thố cơm (Nâu đá)

120.800₫

Thố cơm

65.000₫

Thìa muỗng (Trắng Trơn)

9.200₫

Ly (Trắng trơn)

14.500₫

Khay tròn (trắng trơn)

24.000₫

Khay to

68.900₫

Khay Gastronorm (trắng trơn)

66.000₫

Khay Ektra

131.800₫

Khay chữ nhật

120.500₫

kHAY (TRẮNG TRƠN)

28.000₫

Đũa (TRẮNG TRƠN)

51.600₫

Đũa (Nâu Đá)

71.300₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: