Bát chấm (Xanh Đá)

9.400₫

Đĩa kiểu (Xanh Đá)

62.000₫

Ly (Xanh Đá)

16.500₫

Chén soup (Xanh Đá)

10.800₫

Đĩa các loại (Xanh Đá)

33.100₫

Tô phở (Xanh Đá)

39.300₫

Chén cơm (Xanh Đá)

18.400₫

Tô viền bèo (Xanh Đá)

18.400₫

Đĩa cạn (Xanh Đá)

22.600₫

Đĩa sâu (Xanh Đá)

28.100₫

Đĩa chữ nhật (Xanh Đá)

86.100₫

Đĩa xuồng (Xanh Đá)

33.500₫

Tô xoắn ngang (Xanh Đá)

65.700₫

Dĩa Xoài Oval (Xanh Đá)

39.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: