Tô (Nâu đá)

17.800₫

Tô viền bèo (Nâu Đá)

18.400₫

Tô phở (Nâu Đá)

37.500₫

Tô phở (Trắng)

46.300₫

Tô phở (Trắng Trơn)

17.500₫

Tô tròn (Trắng Trơn)

36.800₫

Tô bèo (Trắng Trơn)

16.700₫

Tô nhật (Trắng Trơn)

31.500₫

Tô xoắn (Trắng Trơn)

26.200₫

Tô viền bèo (Trắng Trơn)

16.700₫

Tô có quai

25.000₫

Tô tròn nhám (Đen)

37.200₫

Tô phở (Đen)

50.100₫

Tô tròn Ektra (Đen)

7.300₫

Tô xoắn ngang (Đen)

36.800₫

Tô tròn nhám (Nâu Đá)

42.200₫

Ly (Xanh Đá)

16.500₫

Chén soup (Xanh Đá)

10.800₫

Tô phở (Xanh Đá)

39.300₫

Tô Xoắn (Nâu Đá)

23.000₫

Tô viền bèo (Xanh Đá)

18.400₫

Tô Bèo (Nâu Đá)

18.400₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: