Đĩa Pasta

Liên hệ

Khay Ektra

Liên hệ

Đĩa Ý (trắng trơn)

Liên hệ

Khay chữ nhật

Liên hệ

Khay Gastronorm (trắng trơn)

Liên hệ

Đĩa chấm 3 ngăn oval Ektra (Trắng)

Liên hệ

Tô Tròn Ektra ( trắng trơn )

Liên hệ

Nắp chén tô vuông ektra (trắng trơn )

Liên hệ

Đĩa lót ly quai cà phê ( trắng Trơn )

Liên hệ

Ly quai cà phê (Trắng Trơn)

Liên hệ

Nắp - Tô chữ nhật (Đen)

Liên hệ

Đĩa Pasta (Đen)

Liên hệ

Đĩa lót ly quai cà phê Ektra (Đen)

Liên hệ

Ly quai cà phê Ektra (Đen)

Liên hệ

Khay chữ nhật (Đen)

Liên hệ

Đĩa chữ nhật (Đen)

Liên hệ

Đĩa chấm 3 ngăn oval Ektra (Đen)

Liên hệ

Đĩa vuông Ektra (Đen)

Liên hệ

Đĩa oval (Đen)

Liên hệ

Nắp Chén - Tô vuông có nắp Ektra (Đen)

Liên hệ

Chén - Tô vuông có nắp Ektra (Đen)

Liên hệ

CTP6424-12.2 Dĩa Tròn 12.2 (Đen)

Liên hệ

CTL6427-8 Nắp Tô Vuông 8 (Trắng Trơn)

Liên hệ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: